Photo: European Parliament - Audovisual Uni
Published: 2013-01-18
Riksdagsseminarium om Östersjöns återställande
Tillsammans med andra Östersjöexperter blev Christoph Humborg, BNI Sverige, inbjuden att presentera den senaste forskningen om Östersjöns övergödning.
I ett seminarium som hölls i Riksdagen 17 januari var Christoph Humborg, Föreståndare för Baltic Nest Institute Sverige, inbjuden att presentera den senaste forskningen om Östersjöns övergödning.

Östersjöns återställande
Seminariet handlade om hur arbetet med Östersjön och dess återställande bör fortsätta: när kan det ske, hur bör det ske och politikens roll i detta arbete.

Till trots för enstaka positiva signaler är övergödningstillståndet i Östersjön fortfarande allvarligt - vilket inte minst visas av utbredningen av döda bottnar.

HELCOMs Baltic Sea Action Plan (BSAP)
Under 2013 ska räddningsplanen för Östersjön (HELCOM BSAP) omförhandlas och beslutas. Beslutet ska bl.a. omfatta hur mycket tillförseln av kväve och fosfor ska minskas, totalt och från varje land.

Hur är möjligheten att komma ned på den "maximalt tillåtna tillförseln" fram till 2016, som forskarna har fastslagit, för att sedan nå miljökvalitetsmålen till 2021 som Östersjöregionens miljöministrar ska besluta om?

När nu dessa mål även blir en del av Havsmiljödirektivet och därigenom miljökvalitetsnormer, vad blir då politikens roll framöver? Blir reduktionsbetingen rättvist och kostnadseffektivt fördelade mellan de olika Östersjöstaterna? Vilka konsekvenser får dessa för det svenska lantbruket?

Seminariet presentationer:

  • Välkommen och introduktion. Irene Oskarsson ledamot (KD)
  • BSAP, Havsmiljödirektivet och de svenska miljömålen för Ingen övergödning: Processerna och politikens roll.  Enhetschef Bertil Håkansson, Havsmiljöenheten  
  • Östersjöns övergödning: Status, tillförseln av närsalter, återställandetid och åtgärdsval: Senaste nytt från forskningsfronten. Professor Christoph Humborg, Baltic Nest Institute, Stockholm Resilience Centre
  • WWFs syn på vad som bör göras och politikens roll. Lennart Gladh, Östersjöexpert
  • LRFs syn på vad som bör göras och politikens roll. Sindre Langaas, Östersjöexpert, och projektledare flaggskeppsprojektet Baltic Deal
  • Frågor och samtal. Vår roll som politiker och beslutsfattare. Miljöutskottets vice ordförande Bengt-Anders Johansson (M)

Exempel på BNIs forskning
Läs mer om en av BNIs studier om utbredningen av döda bottnar, samt hur svensk media rapporterade om studien här.

Se en intervju med Christoph Humborg, där han identifierar de största miljöhoten Östersjön står inför, samt utvecklingen av övergödning här.

       

Share this page:

Web editor: Marmar Nekoro

Updated: 2013-02-25
Baltic Nest Institute Sweden
Baltic Sea Centre, Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden, +46-8-16 37 18
Baltic Nest Institute Denmark
Aarhus University, Fredriksborgsvej 399
DK-4000 Roskilde, Denmark, +45 4630 1200
Baltic Nest Institute Finland
Finnish Environment Institute, P.O. Box 140
FI-00251 Helsinki, Finland, + 358 20 610 123