Hav tröst! Delad kunskap kan rädda Östersjön
Date:
2013-07-04 - 2013-07-04
Location:
Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Visby (Gotland), Sweden

Thursday 4 July, 16.30 - 18.00, followed by mingle.

Links:
Stockholm University official site
Almedalen calender

Description:
Östersjön mår dåligt. Mer kunskap måste nå politiker och myndigheter men också allmänheten. Är ett ökat medborgarengagemang lösningen? Kan en stark opinion få de politiska besluten att genomsyras av det mod och den långsiktighet som är nödvändiga för att vända utvecklingen? Vad kan forskningskommunikation bidra med?

Stockholms universitets Östersjöcentrum arrangerar ett seminarium om Östersjön under Almedalsveckan i Visby.  

I seminariet medverkar forskare från Stockholms universitets Östersjöcentrum, kommunikationsexperter och övriga talespersoner med ett starkt engagemang i Östersjön.

Östersjöcentrum är en länk mellan forskningen och det omgivande samhället och sammanställer och förmedlar användbar kunskap till rätt mottagare.

Panel:
Allan Larsson, Östersjöinitiativet
Björn Risinger, GD Havs- och vattenmyndigheten
Oskar Kihlborg, fotograf, föreläsare och äventyrare
Anita Brodén, miljöpolitisk talesperson Folkpartiet
Från Östersjöcentrum medverkar ordföranden Anders Lindberg, föreståndaren Tina Elfwing och vetenskaplige ledaren Christoph Humborg.

Moderator: Hanna Zetterberg

Seminariet direktsänds på www.su.se/play där det även kan ses i efterhand.

www.facebook.se/stockholmsuniversitet
Twitter: Vi använder #almedalen
Följ oss på @stockholms_univ

Information in English

Baltic Sea Centre event
On 4 July Stockholm University´s Baltic Sea Centre invites you to an Almedalen-seminar about the Baltic Sea ecosystem and how shared knowledge can help save the Baltic Sea. What is needed; increased civic engagement? Strong public opinion to convince politicians about long term commitment? And how can scientific communication contribute?

The seminar will include researchers from the Baltic Sea Centre, communication experts and other spokespersons with a strong commitment to the Baltic Sea.

Panel:
Allan Larsson, Östersjöinitiativet
Björn Risinger, GD Swedish Agency for Marine and Water Management
Oskar Kihlborg, photographer, lecturer and adventurer
Anita Brodén, environmental policy spokesperson Folkpartiet
Participants from the Baltic Sea Centre: Chairman of the Board Anders Lindberg, Centre Director Tina Elfwing and Scientific supervisor Christoph Humborg.

Moderator: Hanna Zetterberg

Additional channels
The seminar will be broadcasted live on www.su.se/play, and will also be available for viewing afterwards.

www.facebook.se/stockholmsuniversitet
Twitter: We use #almedalen
Follow us at @stockholms_univ

About Almedalen
Almedalen is the Swedish annual political week held in Visby, Gotland. It has its origin with a speech held by Olof Palme in 1968, and has since grown and now gathers local and national politicians, representatives from NGOs, journalists, lobbyists etc. Over 2000 scheduled activities and 900 accredited journalist has made it one of the most important forums for everyone involved and interested in different aspects of Swedish politics.

Share this page:

Web editor: Marmar Nekoro

Updated: 2013-06-18
Baltic Nest Institute Sweden
Baltic Sea Centre, Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden, +46-8-16 37 18
Baltic Nest Institute Denmark
Aarhus University, Fredriksborgsvej 399
DK-4000 Roskilde, Denmark, +45 4630 1200
Baltic Nest Institute Finland
Finnish Environment Institute, P.O. Box 140
FI-00251 Helsinki, Finland, + 358 20 610 123