Havsmiljöseminariet presenterar tillståndet i Sveriges havsområden

Date:

2013-10-08 - 2013-10-09

Location:
Saltsjöbaden, Stockholm, Sweden

Links: Havsmiljöinstitutet web

Download: Program

Description:

Under det årliga Havsmiljöseminariet presenteras och diskuteras tillståndet i Sveriges havsområden. Utgångspunkten är resultaten från den nationella, marina miljöövervakningen.

På mötet sammanstrålar utförare av marin miljöövervakning med forskare och representanter från regionala och nationella myndigheter för informationsutbyte och kreativ dialog.

Havsmiljöseminariet är en del i produktionen av rapporten HAVET, som ges ut i samverkan mellan Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Seminariet anordnas av Havsmiljöinstitutet.


BNI presentationer att ladda ner

Christoph Humborg presenterar Nest: ett beslutstödsystem som ska underlätta en adaptiv förvaltning av övergödning och fiske i Östersjön.


Bo Gustafsson presenterar Nya beting för Baltic Sea Action Plan
Share this page:

Web editor: Marmar Nekoro

Updated: 2013-10-24
Baltic Nest Institute Sweden
Baltic Sea Centre, Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden, +46-8-16 37 18
Baltic Nest Institute Denmark
Aarhus University, Fredriksborgsvej 399
DK-4000 Roskilde, Denmark, +45 4630 1200
Baltic Nest Institute Finland
Finnish Environment Institute, P.O. Box 140
FI-00251 Helsinki, Finland, + 358 20 610 123