Events
Latest
2013-10-08 - 2013-10-09
Under det årliga Havsmiljöseminariet presenteras och diskuteras tillståndet i Sveriges havsområden. Utgångspunkten är resultaten från den nationella, marina miljöövervakningen. På mötet sammanstrålar utförare av marin miljöövervakning med forskare och representanter från regionala och nationella myndigheter för informationsutbyte och kreativ dialog. Havsmiljöseminariet är en del i produktionen av rapporten HAVET, som ges ut i samverkan mellan Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Seminariet anordnas av Havsmiljöinstitutet. BNI presentationer att ladda ner Christoph Humborg presenterar Nest: ett beslutstödsystem som ska underlätta en adaptiv förvaltning av övergödning och fiske i Östersjön . Bo Gustafsson presenterar Nya beting för Baltic Sea Action Plan . 
2013-10-04 - 2013-10-04
4 October 2013, 10.00 AM - 2.00 PM, Susa Niiranen will defend her PhD-thesis "Multiple forces drive the Baltic Sea food web dynamics and its reponse to environmental change".Opponents: Prof. Mike Elliott (University of Hull), and the examination committee are Prof. Agneta Andersson (University of Umeå), Dr. Joakim Hjelm (SLU) and Dr. Geir Ottersen (University of Oslo).Understanding multiple drivers key challengeUnderstanding the interaction of multiple drivers and their compounded effects on ecosystem dynamics is a key challenge for marine resource management. The Baltic Sea is one of the world´s seas most strongly impacted, by effects from both human activities and climate. In the late 1980´s changes in climate, in combination with intensive fishing, initiated a reorganization of the Central Baltic Sea (CBS) food web resulting in the current sprat-dominated state. In the future, climate change is projected to cause drastic changes in hydrodynamic conditions of the world oceans in general, and the Baltic Sea in particular.The strength of the new BalticProWeb In this thesis, CBS food web responses to the combined effects of fishing, nutrient loads and climate were tested for the past (1974-2006) and projected into the future (2010-2098). A new food web model for the CBS (BaltProWeb) was developed using extensive monitoring data across trophic levels. This model described the past food web dynamics well, and was hence also used for future (2010-2098) projections. Different ensemble modeling approaches were employed when testing the food web response to future scenarios.Management influence food web dynamicsThe results show that regardless the climate change, the management of nutrient loads and cod fishing are likely to determine the food web dynamics and trophic control mechanisms in the future Baltic Sea. Consequently, the variation in the food web projections was large, ranging from a strongly eutrophied and sprat-dominated to a cod-dominated CBS with eutrophication levels close to today´s values. The results also suggest a potential risk of abrupt ecosystem changes in the future CBS, particularly if the nutrient loads are not reduced. Finally, the studies illustrate the usefulness of the ensemble modeling approach, both from the perspective of ecosystem-based management as well as for studying the importance of different mechanisms in the ecosystem response.Further readingDownload and read Susa Niiranen´s comprehensive summary of her PhD thesis hereDownload and read the papers included in the thesis below:Ecosystem flow dynamics in the Baltic Proper-Using a multi-trophic dataset as a basis for food-web modellingUncertainties in a Baltic Sea Food-Web Model Reveal Challenges for Future ProjectionsBiological ensemble modeling to evaluate potential futures of living marine resourcesCombined effects of global climate change and regional ecosystem drivers on an exploited marine food webThe potential risk of regime shifts and changes in ecosystem dynamics in the future Baltic Sea
2013-10-03 - 2013-10-03
On October 3 2013, the Ministers of the Environment of all the nine Baltic coastal states and the EU Commissioner will again gather to discuss the status and the future of the Baltic Sea:• How is the Baltic Sea ecosystem doing?• Are we on the right track to reach good environmental status?• What do we need to do next for a healthy Sea?• How to best join efforts and pool resources for the Baltic common vision?
2013-09-19 - 2013-09-19
The Gulf of Finland (GoF) 2014 year is targeting on better understanding GoF as a system and production of new information on the status of the Gulf of Finland. The aim of the modelling workshop was to plan the GoF Year research activity. BNI ParticipationInvolved BNI researchers from BNI Finland and Sweden were: Kai Myrberg (chair of the workshop), Petri Ekholm presenting "Principles of watershed modeling" Alexander Sokolov presenting "Principles of database, modern methods of data processingLetizia Tedesco (rapporteur for the group on Eutrophication process)Scientific topics, where modeling tools are needed, included i) description of the eutrophication process, ii) maritime safety, especially in winter conditions, iii) fish modeling, and iv) modeling of climate change related issues. The workshop aimed to: establish linkages between groups focusing on modelling, observations, data assimilation, prediction and service provision; finding gaps in knowledge and weaknesses in our ability to observe state of the Gulf of Finland, generate products and strengthen modeling capabilities and; outline observational needs for models. Projected outcomes of the workshop were:a review of the current state-of-the-art research, gaps and advances in GoF observations, modeling, data assimilation and prediction; action items with identified partners on how to coordinate overlapping interests, close gaps in knowledge, and enhance networking between groups; and plan for the coordinated observational campaignsDownload more information and the program here
2013-08-26 - 2013-08-30
The 9th Baltic Sea Science Congress continues the tradition of high-quality scientific meetings of Baltic researchers representing the Conference of Baltic Oceanographers (CBO), Baltic Marine Biologists (BMB), and Baltic Sea Geologists (BSG). This congress aims to bring together marine scientists, experts and young researchers of the Baltic Sea region and beyond. Results of research on the oceanography, geology, biology, ecology and environmental sciences will be presented by over than 300 scientists from all Baltic Sea countries, Europe and US. Invited speakers as well as representatives of European Commission will present innovative results and outlooks for new horizons in the Baltic Sea Science.BNI ParticipationA number of BNI researchers from Sweden, Finland and Denmark will participate and give the following presentations:Bo Gustafsson: Scientific Basis For Revised BSAP Nutrient Load Reduction TargetsEmma Underman and Bo Gustafsson: A Novel Tool For Management Of Organic Pollutants In The Baltic SeaM. Molchanov, V. Ryabchenko, T. Eremina, O. Savchuk, R. Vankevich And A. Isaev: Estimates Of Possible Changes In The Baltic Sea Ecosystem Under Different Climate ProjectionsH. Ahtiainen, H. Linus, J. Artell, M. Czajkowski, J. Meyerhoff, M. Alemu, D. Angeli, K. Dahlbo, V. Fleming-Lehtinen, B. Hasler et al.: Benefits Of Meeting Nutrient Reduction Targets For The Baltic Sea — Results From A Contingent Valuation Study In The Nine Coastal StatesH. E. Andersen, A. Nielsen, D. Trolle, G. Blicher-Mathiesen, H. Thodsen and S. Lu: Modelling Nutrient Loading Of Danish Marine WatersK. Myrberg, A. Lehmann and K. Höflich: A Statistical Approach To Coastal Upwelling In The Baltic Sea Based On The Analysis Of Satellite Data For 1990-2009A. Lehmann, H. H. Hinrichsen, K. Getzlaff and K. Myrberg: Modelling The Extent Of Hypoxia And Anoxia In The Baltic Sea For The Period 1970-2010K. Kostamo, K. Myrberg and L. Vesikko: The Gulf Of Finland Year 2014 - ‘Clean Gulf Of Finland Ahead Of Time´L. Tuomi, K. Myrberg, A. Lehmann and H. Pettersson: Evaluating Of The Role Of The Langmuir Circulation In The Modelling Of The Vertical Mixing In The Gulf Of FinlandP. Roiha, L. Tuomi, A. Westerlund, S. Siiriä, H. Boman, A. Kangas, K. Myrberg and K. Kahma: Performance Of 2D And 3D Hydrodynamical Models In Forecasting Of The Sea Level Variations In The Northern Baltic Sea
2013-07-04 - 2013-07-04
Östersjön mår dåligt. Mer kunskap måste nå politiker och myndigheter men också allmänheten. Är ett ökat medborgarengagemang lösningen? Kan en stark opinion få de politiska besluten att genomsyras av det mod och den långsiktighet som är nödvändiga för att vända utvecklingen? Vad kan forskningskommunikation bidra med?Stockholms universitets Östersjöcentrum arrangerar ett seminarium om Östersjön under Almedalsveckan i Visby. I seminariet medverkar forskare från Stockholms universitets Östersjöcentrum, kommunikationsexperter och övriga talespersoner med ett starkt engagemang i Östersjön.Östersjöcentrum är en länk mellan forskningen och det omgivande samhället och sammanställer och förmedlar användbar kunskap till rätt mottagare.Panel:Allan Larsson, ÖstersjöinitiativetBjörn Risinger, GD Havs- och vattenmyndighetenOskar Kihlborg, fotograf, föreläsare och äventyrareAnita Brodén, miljöpolitisk talesperson FolkpartietFrån Östersjöcentrum medverkar ordföranden Anders Lindberg, föreståndaren Tina Elfwing och vetenskaplige ledaren Christoph Humborg.Moderator: Hanna ZetterbergSeminariet direktsänds på www.su.se/play där det även kan ses i efterhand.www.facebook.se/stockholmsuniversitetTwitter: Vi använder #almedalenFölj oss på @stockholms_univInformation in EnglishBaltic Sea Centre eventOn 4 July Stockholm University´s Baltic Sea Centre invites you to an Almedalen-seminar about the Baltic Sea ecosystem and how shared knowledge can help save the Baltic Sea. What is needed; increased civic engagement? Strong public opinion to convince politicians about long term commitment? And how can scientific communication contribute?The seminar will include researchers from the Baltic Sea Centre, communication experts and other spokespersons with a strong commitment to the Baltic Sea.Panel:Allan Larsson, ÖstersjöinitiativetBjörn Risinger, GD Swedish Agency for Marine and Water Management Oskar Kihlborg, photographer, lecturer and adventurerAnita Brodén, environmental policy spokesperson FolkpartietParticipants from the Baltic Sea Centre: Chairman of the Board Anders Lindberg, Centre Director Tina Elfwing and Scientific supervisor Christoph Humborg.Moderator: Hanna ZetterbergAdditional channelsThe seminar will be broadcasted live on www.su.se/play, and will also be available for viewing afterwards.www.facebook.se/stockholmsuniversitetTwitter: We use #almedalenFollow us at @stockholms_univAbout AlmedalenAlmedalen is the Swedish annual political week held in Visby, Gotland. It has its origin with a speech held by Olof Palme in 1968, and has since grown and now gathers local and national politicians, representatives from NGOs, journalists, lobbyists etc. Over 2000 scheduled activities and 900 accredited journalist has made it one of the most important forums for everyone involved and interested in different aspects of Swedish politics.
2013-05-28 - 2013-05-29
The BNI Executive Board, with members from Sweden, Denmark and Finland, meet in Roskilde to discuss and follow up the BNI strategy and activity plans. Among the topics to be discussed are BNI´s role in the revision of the HELCOM Baltic Sea Action Plan.
2013-04-24 - 2013-04-25
Celebrating 20 years of the Alg@line — Real time algal monitoring in the Baltic Sea - the 5th FerryBox Workshop will take place 24-25 April 2013 at the Finnish Environment Institute in Helsinki, Finland.Alg@lineThe Alg@line -project was generated in 1993 to improve the coverage of existing pelagic monitoring in the Baltic Sea.Alg@line is a part of the FerryBox community, which wants to improve and share the data and combined knowledge generated from the 'ship-of-opportunity platforms' (SOOP). The SOOP approach facilitates the monitoring of the highly fluctuating pelagic ecosystem through an extensive automated sampling method on board merchant ships. BNI participationAlexander Sokolov will participate with the presentation "Access to distributed marine databases on the Baltic Sea".
2013-04-16 - 2013-04-17
The Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM) arranges the conference Marine and Water Forum 2013, aiming to develop and strengthen dialogue with and between different stakeholders. These stakeholders include decision makers, researchers, NGOs, business sectors such as agriculture, forestry, fisheries, energy, maritime and the general public.3 key areasThe conference is about three key areas which the authority will focus on:Reduced eutrophication in the Baltic SeaIncreased biodiversity in flowing waterSustainable fisheriesBNI participationBNI and the Stockholm University Baltic Sea Centre will give a presentation and discuss how to link research to decision making. One example, presented by Bo Gustafsson, is the role that BNI and its Nest-system has played for the HELCOM Baltic Sea Action Plan. The presentation is number 16 in the program, with the title "Från aktuell forskning till användbar kunskap", under section "Reduced eutrophication".Marmar Nekoro will also present results from the BalticSTERN network, where BNI has played a vital role. Results from the recently published report "The Baltic Sea - Our Common Treasure. Economics of Saving the Sea" will be presented. The presentation is number 6 in the program, with the title "Att rädda Östersjön - vad vinner vi, vad kan vi förlora?" under section "Reduced eutrophication".More information:The conference is in Swedish and will be held 16-18 April in Gothenburg.Please visit SwAM´ website to read more about the conference and the program.Update:A video from the conference and the BNI presentation is now available hereThe entire program catalogue (in Swedish) is now available here
2013-04-09 - 2013-04-10
The Swedish Environmental Protection Agency hosted the 2nd European Environmental Evaluators Network Forum (EEEN) 9-10 April.The theme of the forum was the evaluation of transitions towards sustainable societies, with a focus on evaluation of innovation programmes and evaluation of environmental policies and objectives. EEEN is a European network of practitioners and researchers active in the field of environmental evaluation.Bridging science and policyThe Mistra Council for Evidence-based environmental management (EviEM), arranged a discussion on the topic Evaluators as a bridge between scientists and decision-makers during the 2nd day of the EEEN forum. The aim was to discuss how evaluators can make it easier for environmental agencies and other decision makers to use scientific knowledge as a basis for decision.BNI participationProfessor emeritus Fredrik Wulff, senior advisor and former Director of BNI Sweden, participated during the EviEM discussions. Prof. Wulff has broad experience of bridging between science and policy, not least from the process of the HELCOM Baltic Sea Action Plan.The discussion focused on the need for improved communication between scientists and decision makers. The need for a more interdisciplinary approach to environmental research, better meeting the needs of decision-makers, was emphasized.Read more about the forum and results here
Baltic Nest Institute Sweden
Baltic Sea Centre, Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden, +46-8-16 37 18
Baltic Nest Institute Denmark
Aarhus University, Fredriksborgsvej 399
DK-4000 Roskilde, Denmark, +45 4630 1200
Baltic Nest Institute Finland
Finnish Environment Institute, P.O. Box 140
FI-00251 Helsinki, Finland, + 358 20 610 123