Events
2011
2011-05-18 - 2011-05-18
Bo G. Gustafsson, representerar BNI i en paneldiskussion om modeller som beslutsstöd för HELCOM.KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien anordnade en heldagsworkshop kring Baltic Sea Action Plan (BSAP).Bland övriga talare fanns bl.a. Ida Reutersvärd (Sveriges Head of Delegation) vid HELCOM, Markus Meijer (SMHI) och Ing-Marie Gren (SLU).Aktionsplanen för Östersjön, ”Baltic Sea Action Plan” (BSAP), undertecknades 2007 av alla Östersjöns kuststater. Planen kräver omfattande åtgärder för minskad belastning med näringsämnen där målet är att nå en näringsstatus motsvarande den som rådde under tidigt 1950-tal. Sveriges åtgärdsprogram är ambitiöst och kommer att medföra betydande samhällskostnader.Kunskapen om åtgärdernas konsekvenser är ofullständig och det finns frågetecken kring effektiviteten. Dessutom ifrågasätts om de åtgärder som föreslås verkligen är tillräckliga eller tvärtom rentav onödigt kraftfulla för att nå målet. Alla modellberäkningar av Östersjöns tillstånd och framtagandet av de olika ländernas beting innehåller osäkerheter. Hur påverkar sådana osäkerheter politiska beslut och utformningen av åtgärdsprogrammen? Finns det en motsättning mellan åtgärder för att förbättra kustzonen enligt vattendirektivets krav och åtgärder avsedda att förbättra Östersjön enligt BSAP:s ? Kan arbetet läggas upp så att säkrare och mer kostnadseffektiva åtgärder genomförs först, eller är tidramen så snäv att alla fronter måste angripas samtidigt?Workshopen ska diskutera dessa frågor och bland annat försöka ge svar på om de föreslagna åtgärderna erbjuder någon möjlighet att nå de mål som satts för minskad näringsbelastning i Östersjön. Är BSAP:s fördelning av minskningsåtagandena ekonomiskt rimlig? Bör alternativa eller kompletterande åtgärder övervägas?Vid detta möte vill vi vetenskapligt lyfta fram det som hittills gjorts inom BSAP, vad vi vet idag, om var osäkerheterna finns i metoder och analyser och inom vilka områden vi behöver mer kunskap för att komma snabbare framåt i arbetet.
2011-04-13 - 2011-04-15
The 14th Meeting of the Monitoring and Assessment Group (HELCOM MONAS) will take place at JRC in Ispra, Italy.The MONAS group is responsible for assessing trends in threats to the marine environment, their impacts, the resulting state of the marine environement, and the effectiveness of adopted measures, and thereby form the basis for the work of HELCOM's other working groups.The meeting will focus on the finalization of preliminary HELCOM core indicators and associated targets reflecting good environmental status which are to be ready by the end of September 2011. In addition, the meeting will focus on nutrient load assessment —related issues.At the 14th meeting Baltic Nest Institute is represented by Bo G. Gustafsson.
2011-04-07 - 2011-04-07
Det är hårt tryck på Östersjön och värre väntas det bli med ökad fartygstrafik, oljetransporter, turism och kraftig utbyggnad av vindkraften. Med allt fler anspråk på havet krävs det strategisk förvaltning och långsiktig planering för att skapa en hållbar havsmiljö.Den 7 april arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet genom IVL Kunskap ett seminarium där aktuella miljö- och infrastrukturfrågor på Östersjön står i fokus. På seminariet får du bland andra höra Björn Risinger, särskild utredare, Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten och infrastrukturminister Chatarina Elmsäter-Svärd berätta mer om regeringens satsningar för en hållbar utveckling för Östersjön.MEDVERKANDE Catharina Elmsäter-Swärd, infrastrukturminister Björn Risinger, särskild utredare, Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndighetenClaes Pile, utredare, miljödepartementet Anders Nilsson, projektledare,Blekinge Off Shore Åsa Andersson, Östersjöchef, WWF Håkan Friberg, vd, Sveriges Redarförening Elaine Breske Hirscher, projketledare, Norvikudden, Stockholms HamnarJonas Fejes, oljeskadeexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet Billy Johansson, vd, Seabased Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen Lars O Grönstedt, senior adviser, Nord Stream Fredrik Wulff, professor, Stockholms Universitet Moderatorer: Anna Jöborn, Jonas Fejes, IVL Svenska MiljöinstitutetBNI's Fredrik Wulff:Orealistiska miljömål – forskning, politiska beslut och konkreta handlingar för en bättre Östersjömiljö. Finns det ett samband?
2011-03-31 - 2011-03-31
The main topics of the meeting will be the updating of the existing core eutrophication indicators, checking the status of indicators still under development, ensuring good coordination with the work of HELCOM TARGREV project and consideration of how to secure the data flow to automate the annual updating of the core set indicators.
2011-03-29 - 2011-03-20
The 1:st meeting of the expert group on following-up of national progress towards reaching BSAP nutrient reduction targets will be held 29 - 30 March in Helsinki.BNI researchers Bo G. Gustafsson and Fredrik Wulff will represent the Baltic Nest Institute.
2011-03-15 - 2011-03-17
The European Parliament and Council co-decision about the Joint Baltic Sea Research and Development Programme BONUS worth of EUR 100 million was concluded on 22 September 2010, and published in the Official Journal on 30 September 2010. As one of the key tasks defined for the years 2010-2011, BONUS will be developing its Strategic Research Agenda which will form the basis for the forthcoming project calls (2012-2017). The main milestone in this process will be the BONUS Strategic Orientation Workshop (SOW), which is scheduled for 15-17 March 2011. The main objective of the SOW is to achieve consensus concerning the content of the future BONUS Programme among the funding organisations, major stakeholders and scientists. Approximately 70 people representing science policy as well as natural and socio-economic sciences will come together for the 3-day meeting in the Dikli Manor Hotel, Latvia. The SOW participants will review a set of background documents analysing the current status and foresight in different research areas and justifying the composition of the Programme´s content. These background documents will be made available for the SOW participants no later than two weeks before the event on Tuesday 1 March 2011. The Strategic Orientation Workshop will start on Tuesday 15 March with a plenary session at 15:00 to set the scene for the following two days. Wednesday 16 March will be devoted to work in thematic groups and this work will be completed in a late afternoon plenary session designed to take stock of progress made during the day. You will be requested to express your preference in regards of the thematic group(s) you would wish to join and to prepare your opinion on specific questions in advance. The concluding plenary session will finish by 12:00 on Thursday 17 March.
2011-03-14 - 2011-03-16
The RECOCA Workpackage 4 has a workshop on SWAT modelling of type river catchments in the Baltic Sea drainage basin. The workshop is held at the Estonian Environment Information Centre in Tallinn during March 14 to March 16. In parallel to the workshop scientists from the RECOCA project will conduct a one-day model seminar for students.
2011-03-08 - 2011-03-10
Content:Presentations of first simulations of combined climate change – load reduction scenarios from the three coupled physical-biogeochemical modelsPresentations of the first long-term hindcast simulationsDiscussions on how to use climate modeling results as forcing for higher-trophic level models
2011-02-12 - 2011-02-20
In February of 2011, ASLO will convene its biennial ASLO Aquatic Sciences Meeting in San Juan, Puerto Rico. Scientists from around the world will converge on the beautiful island of Puerto Rico to discuss emerging science on Limnología y Oceanografía en un Mundo en Cambio, Limnology and Oceanography in a Changing World. The goal of this conference is to bring together an international group of freshwater and marine scientists to meet the challenge of global change, exploring diversity and connections across the range of aquatic systems impacted by humans. The ASLO Aquatic Sciences Meeting is a widely recognized venue for scientific exchange across all aquatic disciplines.
2011-02-07 - 2011-02-10
Baltic Nest Institute Sweden
Baltic Sea Centre, Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden, +46-8-16 37 18
Baltic Nest Institute Denmark
Aarhus University, Fredriksborgsvej 399
DK-4000 Roskilde, Denmark, +45 4630 1200
Baltic Nest Institute Finland
Finnish Environment Institute, P.O. Box 140
FI-00251 Helsinki, Finland, + 358 20 610 123